Wie zijn wij?

De Vereniging HR-professionals in de Gezondheidszorg Oost (VHPG Oost) is een regionale vereniging die voortgekomen is uit de in 1967 opgerichte landelijke Vereniging van Hoofden Personeelszaken in de Gezondheidszorg. Deze vereniging is destijds opgericht om het personeelsbeleid in de gezondheidszorg te professionaliseren en het contact tussen de leden te bevorderen met het oog op kennis -en ervaringsuitwisseling.

Na opheffing van de landelijke vereniging in 2014 werden de activiteiten voortgezet door een drietal zelfstandige regio’s, waarvan thans alleen de regio Oost nog actief is.

In 2021 besloot de algemene leden vergadering ook de VHPG-Oost op te heffen en het batig saldo te bestemmen in overeenstemming met de de doelstelling van de vereniging  (het professionaliseren van het personeelsbeleid in de gezondheidszorg).

Het huidige bestuur kreeg de opdracht passende projecten te zoeken bij de doelstelling van de vereniging.

Het doet het bestuur een genoegen om thans aan haar leden en oud leden een tweetal producten te presenteren, die van betekenis kunnen zijn voor HR professionals in de gezondheidszorg die Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers tot hun aandachtsgebied rekenen.

Beide producten zijn gefinancierd uit het batig saldo van de Vereniging en ontwikkeld door een team van onderzoekers en HRM-studenten van de Hoge School Arnhem/Nijmegen onder leiding van prof. dr. Annet de Lange. Beide producten kwamen tot stand met de medewerking van de WZW en de bij die vereniging aangesloten instellingen.

De vereniging heeft een bestuur van drie leden, bestaande uit:

  • Henk Veldkamp, voorzitter
  • Piet van der Kraan, penningmeester
  • Dirk Jan de Kort, secretaris

Vul voor meer informatie het contactformulier in.