Train de Trainer

train de trainer

Inleiding

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) heeft in samenwerking met de regionale werkgeversvereniging WZW en met een financiële bijdrage van VHPG Oost een programma ontwikkeld voor zorgmedewerkers die aan de slag willen met hun vitaliteit, werk-privé balans en duurzame inzetbaarheid in de zorg.

Het Train de Train programma maakt het mogelijk voor opleiders, HR Adviseurs en reintegratie professionals om groepen zorgmedewerkers te begeleiden bij bovenstaande thema’s.

Het programma kan ondersteund worden (niet gratis) door experts van de HAN. Het heeft de voorkeur hiervoor te kiezen, echter het programma is ook gratis beschikbaar voor HR- en reintegratie adviseurs in de zorg.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Waarom een interventie voor zorg- en welzijnsprofessionals?

Door tekorten op de arbeidsmarkt, een hoge werkdruk en de vergrijzing vraagt de sector zorg en welzijn om strategisch beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Een eerder uitgevoerd onderzoek “wendbaar aan het werk” onder 25 zorg- en welzijnsinstellingen en een panel van 1478 zorg- en welzijnsverleners in de regio Gelderland laat een sterk vergrijsde groep zien met mantelzorg vraagstukken.

Het programma “Behoefte aan balans” heeft als doel ondersteuning te bieden aan zorg- en welzijnsprofessionals die een werk-privé disbalans ervaren.

De inhoud interventie is gebaseerd op literatuuronderzoek (Detaille et. al. 2020), focusgroepen, interviews en pilotproject in twee ouderenzorginstellingen.

Uit dit vooronderzoek kwam naar voren dat zorg- en welzijnsprofessionals het waarderen wanneer ze tijd krijgen om na te denken over hun eigen werk-privé balans, om hun ondersteuningsbehoefte concreet te maken en handvatten aangereikt te krijgen om beter in balans te komen o.a. HR.

Daarom zijn er bijeenkomsten vormgegeven waarbij zorg- en welzijnsprofessionals en HR samenkomen, elkaars verhaal aanhoren en samen kijken naar mogelijke kansen en verbeteringen in de organisatie of op maat voor zorg- en welzijnsprofessionals.

Opzet van de training

De interventie bestaat uit twee groepsbijeenkomsten waarbij zorg- en welzijnsprofessionals werken aan hun eigen ondersteuningsvraag en begeleid worden door een trainer. Tijdens deze groepsbijeenkomsten worden zorg- en welzijnsprofessionals gestimuleerd om te vertellen over behoeftes en wensen die ze hebben en kan HR kijken welke instrumenten hierbij passen of welke instrumenten er nog (verder) ontwikkeld moeten worden.

Aan het eind van de bijeenkomsten wordt geëindigd met een actieplan voor de zorg- en welzijnsprofessional en gerichte acties voor HRM. Na ongeveer 4 tot 6 weken vindt bijeenkomst twee plaats. Waarin het actieplan van de zorg- en welzijnsprofessional wordt besproken en wordt stilgestaan bij de acties van HRM: is het gelukt om de acties uit te voeren en waarom wel of niet?

De training is ontwikkeld om fysiek te geven, maar in de uitwerking is er ook een online variant beschreven. Er zijn ook positieve ervaringen opgedaan met het geven van de training online via Microsoft teams.

In de uitwerking van de bijeenkomsten wordt met een icoon aangegeven wanneer er tips voor online bijeenkomsten volgen.

Wil je het instrument ontvangen of heb je vragen? Vul dan onderstaand formulier in.