HRM in de Zorg 2023

Als sluitstuk van onze vereniging heeft VHPG-Oost aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de opdracht gegeven een onderzoek te houden naar de actuele stand van HRM in de gezondheidszorg. Dit heeft geleid tot een onderzoek en een instrument die instellingen zelf kunnen gebruiken om hun eigen HRM te auditen en verbeteracties te formuleren.

Het onderzoek en het instrument is vrij door iedere geïnteresseerde te gebruiken. Dit met bronvermelding.

Lees het rapport hieronder op onze website of download het.

HRMindeZorg - een evaluatieinstrument incl bijlagen